Grundsärskolan

I Lerums kommun har vi integrerad grundsärskola. Integration skapar förståelse och därför går alla barn i samma skola oavsett vilken kursplan de följer.

Knappekullaskolan är en av två grundskolor i kommunen med integrerad grundsärskola. I ett av arbetslagen på skolenhet 1 ingår en grundsärskoleklass samt en samverkansklass. På grundsärskolan går barn med utvecklingsstörning. Klasserna är mindre och personaltätheten är större än i grundskolan.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola och är avsedd för elever som behöver läsa färre ämnen i så kallade ämnesområden.

Vad innebär integrerad grundsärskola?

Vissa elever väljer att gå tillsammans med grundskolans elever i samma klass. Andra elever bildar egna klasser, men oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Särskoleklasser finns i Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan.

Undervisningen i särskolan följer samma läroplan som grundskolan, men kursplanerna är anpassade efter särskolans elever. Oavsett var ditt barn går kommer det att mötas av specialpedagogisk kompetens.

Här nedan kan ni läsa Knappekulla grundsärskolas verksamhetsplan för fritidshem.