Sjukfrånvaro

Publiceringsdatum : 2015-02-09

Sjukanmälan av elev i Skola 24.

Frånvarorutin för Knappekullaskolans skolenheter

Sjukfrånvaro:
Vid sjukdom ringer vårdnadshavare 0515–77 70 15 innan kl. 08.00, gärna tidigare om eleven går på fritids. Elevens 10 siffriga personnummer knappas in (behöver inte vara reg. i skola 24 för att ringa.) Man kan bara sjukanmäla för en dag i taget.
Om valet är att logga in i Skola24, kan eleven frånvaroanmälas för fler dagar. Där finns även elevens frånvarostatistik.
Skola24 finns även som en MobilApp. Klicka på länken nedan för att läsa instruktionen om hur appen laddas upp.

Uppstår problem med inloggning eller annat som rör Skola24, kontakta
marika.gustafsson@lerum.se

Frånvaro på lovdagar:
Frånvaro görs direkt till respektive fritidshem:
Pomona 0302-52 10 98
Verandan 072-2008425
Knappen 0302-52 10 96
Kullen 0302-52 12 89

Övrig giltig frånvaro:
Vid frånvaro som avser exempelvis tandläkarbesök, så kallad giltig frånvaro, görs anmälan via webben på skola24. När vårdnadshavare gjort detta kommer det ligga synligt i systemet för personalen på skolan.

Ogiltig frånvaro:
Om en elev inte kommer till skolan på morgonen och inte är frånvaroanmäld kommer elevens mentor att ringa upp vårdnadshavaren.

Anmälan till EHT (Elevhälsoteamet):
Vid fem frånvarotillfällen (sjuk/ogiltig) gör mentorn en anmälan till EHT, som gör en utredning av orsaken. Detta gäller även när elev kommer försent vid fem tillfällen.

Ledighet:
Vid ledighet måste vårdnadshavare i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om synnerliga skäl föreligger. Se vidare på blanketten vad som gäller. Blankett om ledighet finns i fältet under. Det går även bra att söka ledighet direkt i Skola24 på webben, se instruktion nedan.