Stugan

Stugan - Knappekullaskolans flexgrupp

Hösten -19 startade vi en flexgrupp på Knappekullaskolan. Flexgruppen heter Stugan och är ingen grupp av elever, utan en grupp av personal som har tillgång till vissa lokaler. I dessa lokaler kan elever komma och få olika typ av stöd, i större eller mindre omfattning. Stödet ges utifrån en individuell planering för varje elev.

Vi som arbetar på Stugan är Rosita Londrè (arbetslagsledare och elevhälsopedagog), Jessica Kristiansson (lärare och förstelärare) och Natasha Abrahamsson (Resurspedagog).

Vi strävar efter att ha ett tydligt gemensamt arbetssätt/förhållningssätt som genomsyras av ett lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik/visuella stödstrukturer och strategier som främjar självständighet och studieteknik.

...Stugan