2997 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Halm

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 2. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om kursen i spetssvenska.

  Senast uppdaterad 2017-08-02

 3. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-08-21

 4. Detaljplan för bostäder vid Solkatten

  Kommunstyrelsen beslutade 2009 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan där det aktuella området ingick. Under arbetet har ett flertal utredningar tagits fram för

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 5. Detaljplan för bostäder vid Säveåpark

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av två nya byggnader med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 6. Projekt Gråbo vattentäkt

  Lerums kommun antog i december 2010 vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gråbo. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 7. Inventering av fladdermöss

  Många fladdermöss i Lerum Med 11 arter totalt hör Lerums kommun till de artrikare i Göteborgstrakten och övriga västra Västergötland. Detta beror sannolikt på rikedomen av

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 8. Om kungsfiskaren Kungsfiskaren Alcedo atthis är beroende av åar och bäckar med lummig strandvegetation, samt tillgång på lodräta strandbrinkar för sitt bobygge. Födan är fisk

  Senast uppdaterad 2015-04-23