2806 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Buller från byggplatser

  Buller från byggplatser För buller från byggarbetsplaster gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 2. Energieffektiva hus

  Energieffektiva hus För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Vad tycker du?

  Vad tycker du? Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 4. Samverkan

  Samverkan Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland,

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 5. Upplevelserummen

  Upplevelserummen I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel,

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 6. Tack för din utmaning!

  Tack för din utmaning! Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 7. Anpassa webbplatsen

  Anpassa webbplatsen Använd din webbläsares funktioner! Om du väll ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 8. Om other languages

  Om other languages Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 9. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 10. Tack för din anmälan!

  Tack för din anmälan! Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 11. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande arbete Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 12. Verksamhetsuppföljning

  Verksamhetsuppföljning Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2017 antogs tillsynsplanen för 2018. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 13. Nationella skolutvecklingsprogram

  Nationella skolutvecklingsprogram Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 14. LerumLär-NPF

  LerumLär-NPF Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 15. Köldmedier

  Köldmedier Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 16. Om sociala medier

  Om sociala medier Lerums kommun vill finnas där invånarna finns. Bloggar Syftet med en blogg från Lerums kommun är att sprida funderingar, information och kunskap kring ett

  Senast uppdaterad 2012-12-03

 17. Nätverk och projekt

  Nätverk och projekt Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk. Länkar till företag och organisationer som arbetar med företagsfrågor med mera hittar du längst ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-09-27