2798 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Strålning och radon

  Strålning och radon Den vanligaste källan till höga stråldoser i bostaden är radon. Radiofrekvent strålning Radiofrekvent strålning delas in i mikrovågor, radiovågor och

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 2. Tack för din anmälan!

  Tack för din anmälan! Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 3. Företag

  Företag För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 4. Bedömning och betyg

  Bedömning och betyg I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 5. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Fysiskt våld Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad. Sexuellt våld Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar,

  Senast uppdaterad 2016-03-11

 6. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande arbete Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 7. Verksamhetsuppföljning

  Verksamhetsuppföljning Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2017 antogs tillsynsplanen för 2018. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 8. Nationella skolutvecklingsprogram

  Nationella skolutvecklingsprogram Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 9. LerumLär-NPF

  LerumLär-NPF Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 10. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 11. Livsmedel

  Livsmedel I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 12. Köldmedier

  Köldmedier Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 13. Arbetssökande

  Arbetssökande Klicka här om du är ny i Sverige och vill lära dig svenska. Vägskälet Du kan också vända dig till

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 14. Kommunfullmäktiges beredningar

  Kommunfullmäktiges beredningar Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 15. Kvalitetsmätning äldre

  Kvalitetsmätning äldre Läs mer om mätningarna genom att klicka på länken nedan. Jämförelser av

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 16. Om sociala medier

  Om sociala medier Lerums kommun vill finnas där invånarna finns. Bloggar Syftet med en blogg från Lerums kommun är att sprida funderingar, information och kunskap kring ett

  Senast uppdaterad 2012-12-03

 17. Nätverk och projekt

  Nätverk och projekt Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk. Länkar till företag och organisationer som arbetar med företagsfrågor med mera hittar du längst ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 18. Hållbart näringsliv

  Hållbart näringsliv Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 19. Tidigare bolag för försäkring

  Tidigare bolag för försäkring Sammanställning av tidigare försäkringsbolag Nuvarande 2015-09-01 LänsförsäkringarHeltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorier

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 20. Bedömning och betyg

  Bedömning och betyg Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är den nya

  Senast uppdaterad 2012-06-02