2824 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Om sociala medier

  Om sociala medier Lerums kommun vill finnas där invånarna finns. Bloggar Syftet med en blogg från Lerums kommun är att sprida funderingar, information och kunskap kring ett

  Senast uppdaterad 2012-12-03

 2. Nätverk och projekt

  Nätverk och projekt Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk. Länkar till företag och organisationer som arbetar med företagsfrågor med mera hittar du längst ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 3. Hållbart näringsliv

  Hållbart näringsliv Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 4. Tidigare bolag för försäkring

  Tidigare bolag för försäkring Sammanställning av tidigare försäkringsbolag Nuvarande 2015-09-01 LänsförsäkringarHeltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorier

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 5. Personlig trygghet

  Personlig trygghet I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 6. Forum Lärum

  Forum Lärum Forum Lärum är invånardialogen där vi tillsammans verkar för höjda kunskapsresultat i skolorna. Alla är välkomna att bidra med sina kompetenser och idéer. Den 17 november, 23

  Senast uppdaterad 2016-11-08

 7. Guld – när Gråbo bygger nytt

  Guld – när Gråbo bygger nytt - Det är den högsta klassningen. Dessutom har vi byggt solpaneler som producerar värme på nästan alla fastigheterna utom Nya Lundbygården. På Ljungviksskolan,

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 8. Ekoturism – en del av en hållbar helhet

  Ekoturism – en del av en hållbar helhet - Om Gråbo börjar bli intressant som besöksort och skyltfönster ur ett hållbarhetsperspektiv är vandringsleder ett attraktivt alternativ, säger Åsa Quist,

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 10. Samarbetet med Chalmers

  Samarbetet med Chalmers Resultatet blev bland annat 14 olika fördjupningsprojekt – förslag på hur Gråbo kan utvecklas i hållbar riktning.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 11. Frivan 08

  Frivan 08 Vad vill ungdomarna göra Kultur- och fritidsundersökningens syfte är att få insyn i vad barn och ungdomar gör, och vad de vill göra på sin fritid. Frågor om

  Senast uppdaterad 2012-05-28