2939 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Aktiviteter och träffpunkter

  Tillsammans med frivilligorganisationer bedriver Lerums kommun kaféverksamhet och träffpunkter för seniorer för att främja social gemenskap. Kaféverksamhet finns i de olika

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 2. Bidra till ökad social hållbarhet

  Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. I år görs ett extra stort utskick i Lerum för att vi ska kunna

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 3. Hållbart resande

  Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller,

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 4. Frivan 08

  Vad vill ungdomarna göra Kultur- och fritidsundersökningens syfte är att få insyn i vad barn och ungdomar gör, och vad de vill göra på sin fritid. Frågor om föreningstillhörighet

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 5. Kulturskolan

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 6. Östad

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 7. Röselid

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 8. Vuxenutbildning

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 9. Hantverk och design

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 10. Hjällsnäs

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 11. Knappekulla

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 12. Lekstorp

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 13. Lerums gymnasium

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 14. Fysiskt våld Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad. Sexuellt våld Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella 

  Senast uppdaterad 2016-03-11

 15. Meny

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 16. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 17. Framkomlighet

  Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på sina tomter. Observera att de beskrivna typfallen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 18. Felanmälan

  Felanmälan Felanmälan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 19. Faderskap, föräldraskap

  Fastställa faderskap Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet modern inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol

  Senast uppdaterad 2012-06-01