2824 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Verksamhetsuppföljning

  Verksamhetsuppföljning Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2017 antogs tillsynsplanen för 2018. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 2. Räddningstjänsten

  Räddningstjänsten Räddningstjänsten Storgöteborg Du hittar all

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 3. Vi skrotar nånannanismen

  Vi skrotar nånannanismen   "Mitt namn är Eva Andersson och jag kom till Gråbo för 34 år sedan. Uppvuxen i Vänersborg med föräldrar som var egna företagare i form av ägare till en

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Inomhusmiljö

  Inomhusmiljö I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge "betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt". Den som

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 5. Riddarstensgården

  Riddarstensgården Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 6. Entreprenöriellt lärande

  Entreprenöriellt lärande I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 7. Öppenvård, apotek

  Öppenvård, apotek Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 8. Verksamhetsutveckling

  Verksamhetsutveckling Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 9. Funktionsnedsättning

  Funktionsnedsättning Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå vid funktionsnedsättning. I vänstermenyn kan man under rubrikerna läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 10. För dig som behöver god man

  För dig som behöver god man Samlingsnamnet för dem som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är ställföreträdare. Gemensamt för dessa uppdrag är att de hjälper dig som på grund av någon

  Senast uppdaterad 2017-01-26

 11. Stall och lantbruk

  Stall och lantbruk På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 12. Skattesatser

  Skattesatser Klicka här för att komma till Skatteverkets webbplats >> Självdeklarationer Det

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 13. Markiser, flaggor och skyltar

  Markiser, flaggor och skyltar Det får inte uppstå risk att fotgängar slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 14. Inreda vind

  Inreda vind Kontakta alltid bygglovsenheten för att få reda vilka regler som gäller för ditt område. Se under kontakt här ovanför.Att inreda vinden till bostadsyta kräver alltid bygglov.

  Senast uppdaterad 2013-01-30

 15. Odlingslotter

  Odlingslotter I Lerum finns det lediga odlingslotter. Är du intresserad av en odlingslott kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn, e-post

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 16. Trygghetsvandring

  Trygghetsvandring Vandringarna genomförs av Lerums kommun tillsammans med polis och invånare. Under vandringarna tittar vi på faktorer som påverkar både den faktiska och den upplevda

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 17. Bilpool och samåkning

  Bilpool och samåkning Det kan också vara ett bra alternativ istället för att skaffa ytterligare en bil i familjen. Vad är en bilpool? Bilpool innebär att flera

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 18. Vilket annat stöd finns

  Vilket annat stöd finns Här kan du hitta det stödet du kan få som anhörig till en person med en funktionsnedsättning eller till en person som är sjuk eller äldre. Klicka på

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 19. Buller och luftkvalitet

  Buller och luftkvalitet Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare

  Senast uppdaterad 2012-05-19