2798 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Gedigen egen kompetens

  Gedigen egen kompetens Förr kunde många centrumprojekt kokas ner till "det finns för få parkeringsplatser vid torget". Så även i Lerums kommun och Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 2. Aktiviteter innan byggstart

  Aktiviteter innan byggstart November 2007 brann Hjällsnässkolan i Gråbo. Därefter beslutades att tre nya skolor skulle byggas. Dessa stod klara hösten 2012. Vårvintern 2013 revs hela

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Hur ser en planprocess ut?

  Hur ser en planprocess ut? En effektiv och snabb planprocess skall även tillgodose kraven på rättssäkerhet och medborgerligt inflytande. Planprocessen i Sverige regleras formellt i plan- och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Samhällsutveckling med mänskligt ansikte Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 5. Människan i fokus

  Människan i fokus Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 6. Moppeverkstad i kyrkan

  Moppeverkstad i kyrkan - 1989 eldades affären upp så fick vi nytt torg. 2007 eldades Hjällsnässkolan, då fick vi tre nya skolor. Jag vet inte det korrekta i pedagogiken men så är the Gråbostyle,

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 7. Goolare och ormar

  Goolare och ormar - Vad tycker du om Gråbo? - Här finns bara goolare och ormar. - Det får du utveckla. - Goolare är de som tjallar på andra. Ormar

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 8. Deltagardemokrati är framtiden

  Deltagardemokrati är framtiden - Hur ser du på ert arbete i beredningen? - Vårt arbetssätt är projektlikt, intressant och fokuserat och genom att beredningen är förstärkt

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Fokusgrupper

  Fokusgrupper Tanlken med fokusmötena är att deltagarna i respektive grupp ges möjlighet att prata om vilka idéer de har för att Gråbo ska bli mer hållbart. Vad är en

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 10. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 11. Undvika parallella spår

  Undvika parallella spår Hon betonar bland annat transparens och kontinuerlig återkoppling för att undvika missförstånd. - Vad gäller Medskapandegruppen är det viktigt att kommunens

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 12. Ingen grå tunnel i Gråbo

  Ingen grå tunnel i Gråbo - Ambitionen är att boende i Gråbo ska uppleva tunneln som mer tillgänglig och tilltalande. Kanske till och med något att visa upp för gästerna på promenaden efter maten,

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 13. Hur skapa hållbar pedagogik i Gråbo?

  Hur skapa hållbar pedagogik i Gråbo? - Det beror naturligtvis på hur man ser på lärande och lärmiljöer. Man visst kan man skapa en skola anpassad efter det arbetssätt man vill ha. Det viktiga är

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 14. Projekt skolvägar

  Projekt skolvägar Gråbos tre nya skolor har olika profiler och därför vissa skollokaler som passar för undervisning kopplat till skolornas respektive profiler. Samutnyttjar

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 15. Det här är Pilot Gråbo

  Det här är Pilot Gråbo Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 16. Gråbo – bättre än sitt rykte

  Gråbo – bättre än sitt rykte - Det var en fin tid, slutet på 50-talet och början av 60-talet. Det bidrog till att vi flyttade hit 1969. I ett av husen som kallas "lingon och blåbär", ler Alf

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 17. Inventering av fladdermöss

  Inventering av fladdermöss Med 11 arter totalt hör Lerums kommun till de artrikare i Göteborgstrakten och övriga västra Västergötland. Detta beror sannolikt på rikedomen av lövskogsbestånd i

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 18. Kompostering av latrin

  Kompostering av latrin Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du

  Senast uppdaterad 2012-08-21

 19. Tack för din anmälan

  Tack för din anmälan Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om kursen i spetssvenska.

  Senast uppdaterad 2017-08-02

 20. Google Apps for Education

  Google Apps for Education Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps

  Senast uppdaterad 2015-06-30

 21. Undvik att smitta

  Undvik att smitta När det gäller maginfluensor/kräksjuka finns flera enkla tips för att skydda sig. Det viktigaste är att hålla en god handhygien. Om sjukan ändå drabbar, se till att

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 22. Förorenad mark

  Förorenad mark Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara

  Senast uppdaterad 2012-05-26