2939 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Stenkullen

  Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008.  Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 2. Dergårdsgalleriet Dergårdsgalleriet är ett gemytligt galleri i centrala Lerum där såväl amatörer som professionella konstnärer ges möjlighet att ställa ut. Med jämna mellanrum anordnas

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 3. Valnämnd

  Lerums valnämnd består av fem ordinarie ledamöter och sex ersättare.

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 4. Övriga politiska uppdrag

  För att se kommunens represententer: som nämndemän i Greta Bergs minnesstiftelses styrelse i Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum,

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 5. Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det formulär som finns på

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 6. Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 7. Arbete med vattenfrågor

  Vattenråd Stora delar av Lerums kommun ligger inom Säveåns avrinningsområde och i kommunen södra delar finns områden som ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Säveåns vattenråd och

  Senast uppdaterad 2016-10-07

 8. Filmworkshop

  Senast uppdaterad 2018-12-07

 9. Koki och fjärilen - en dockteater

  Senast uppdaterad 2018-12-07

 10. Hantering av personuppgifter

  Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller. 

  Senast uppdaterad 2018-05-03

 11. År 2015 skapade vi det unika konceptet Växtrum i Lerum. Idén är att utveckla glömda och gömda platser i centrala Lerum och göra dem till inspirerande och engagerande

  Senast uppdaterad 2018-03-20

 12. Tack för din beställning

  Du får sedan din nybyggnadskarta skickad till den epostadress du angivit i beställningen. När nybyggnadskartan är klar och levererad skickas en faktura till din fakturaadress.

  Senast uppdaterad 2018-01-09

 13. Parkeringsanmärkning

  Har du klagomål över en parkeringsanmärkning, det vi i dagligt tal kallar parkeringsbot? Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig

  Senast uppdaterad 2016-11-17

 14. Anmälan utflykt till Bergum

  Senast uppdaterad 2018-03-08

 15. Ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan

  Lerums kommun växer och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtida behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan ska byggas om för att kunna ta

  Senast uppdaterad 2018-02-12

 16. Fråga 5 - barns skolvägar

  Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport* att: ”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och social. Mycket

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 17. Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 18. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober Vårterminen

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 19. Unga företagare i kommunhuset

  Idag besökte ett 60-tal elever från Lerums gymnasium kommunhuset. Eleverna har startat och står bakom 15 riktiga företag som är en del i Ung Företagsamhet (UF).

  Senast uppdaterad 2018-10-19