2824 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Klimatsmart

  Klimatsmart 25 klimatsmarta tips Vi har också samlat på oss en hel del klimatsmarta tips. Se i vänstermenyn. Sorteringsguiden Här finner du allt du behöver veta för att

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 2. Elnät

  Elnät Totalt har Lerum Energi AB ca 16 000 kunder. Lerum Energi AB ägs till 100 % av Lerums kommun. Elnätsföretag Varje elnätsföretag har ensamrätt på distributionsnätet

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 3. Hållbar samhällsplanering och närmiljö

  Hållbar samhällsplanering och närmiljö Lyckas då Lerums kommun med de högt ställda målsättningarna? En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 4. Så här kan du påverka

  Så här kan du påverka Vanliga frågor Vilka politiska partier styr Lerums kommun?

  Senast uppdaterad 2015-09-22

 5. Tävling miljöhjälten

  Tävling miljöhjälten Ungefär hur mycket matavfall till biogas behövs för att ersätta en liter bensin?Svar: Cirka 10 kilo. Hur långt kan man köra på 1000 bananskal (bananskal

  Senast uppdaterad 2015-12-08

 6. Försäkringar

  Försäkringar Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 7. Tjugofem klimatsmarta tips

  Tjugofem klimatsmarta tips Visste du att all metall och glas kan återvinnas hur många gånger som helst? Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar,

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 8. Garage

  Garage Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen.

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 9. Avfallsminimering

  Avfallsminimering Avfallstrappan Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Förhindra att avfall skapas, så kallad

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 10. Meny

  Meny

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 11. Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens möten är inte offentliga. Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 12. Grundsärskola

  Vissa elever väljer att gå tillsammans med grundskolans elever i samma klass på den skola man själv valt. Andra elever bildar egna klasser, men då oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Grundsärskoleklasser finns på Knappekullaskolan och på Rydsbergsskolan.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 13. Glesare tömning

  Ladda ner ansökningsblanketten under rubriken "Ladda hem" och skicka in den till Lerums kommun eller använd dig av e-tjänsten genom att klicka på länken här strax ovan. Under rubriken Bygga, bo

  Senast uppdaterad 2012-06-14

 14. Nya Sävegården

  Nya Sävegården Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boende Nya Sävegården

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 15. Klagomål på livsmedelshantering

  Klagomål på livsmedelshantering Är du osäker på hur du ska fylla i anmälan kan du istället ringa miljöenheten på 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92. Du kan lämna ditt klagomål anonymt. Men

  Senast uppdaterad 2014-07-15

 16. Nytt läraravtal

  Nytt läraravtal Ett nytt lokalt arbetstidsavtal slöts i juni 2011 för de lärare som kom att anställas vid Gråbo nya skolor från augusti 2012 med semestertjänst och årsarbetstid som bas. -

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 17. Betygsprövning

  Betygsprövning F-prövning Elever som inte har betyg eller har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid eleven

  Senast uppdaterad 2012-05-30