2939 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

  Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Tvätta aldrig bilen på gatan,

  Senast uppdaterad 2013-04-16

 2. Minska skräpet - Räkna till 10

  Visst kan du minska avfallet! Här är några tips och råd Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 3. Klagomål på livsmedelshantering

  Är du osäker på hur du ska fylla i anmälan kan du istället ringa miljöenheten på 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92. Du kan lämna ditt klagomål anonymt. Men lämnar du inga kontaktuppgifter

  Senast uppdaterad 2014-07-15

 4. Klimatsmart

  25 klimatsmarta tips Vi har också samlat på oss en hel del klimatsmarta tips. Se i vänstermenyn. Sorteringsguiden Här finner du allt du behöver veta för att sortera ditt

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 5. Feriearbete 2018

  I år anordnas 140 ferieplatser i kommunen inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter

  Senast uppdaterad 2015-01-12

 6. Viktigt meddelande i din telefon

  Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 7. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 8. Kontaktperson är en stödinsats som kan beviljas till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En kontaktpersons uppgift kan vara att bryta social isolering, att ge stöd och hjälp eller

  Senast uppdaterad 2012-07-03

 9. Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 10. Bullerskydd som producerar solenergi

  − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, tidigare

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 11. Energieffektiva hus

  För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 12. Vad tycker du?

  Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut energirådgivarna på

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 13. Bedömning och betyg

  I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 14. Floda

  Floda är beläget vid sjön Sävelången. Orten har sitt ursprung från Floda Säteri och det stationssamhälle som uppstod efter att Västra Stambanan drogs fram. Floda har under senare delen

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 15. Tollered

  Tollered är i grunden en gammal by vars gårdar låg i anslutning till Tollereds ström.Det man främst associerar Tollered med idag är bruksorten uppvuxen kring Nääs fabriker. Bebyggelsen

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 16. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 17. Dödsfall

  När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 18. Ekonomi och näringsliv

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör ekonomi och näringsliv.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 19. Politik

  Här hittar du arbetsordning, delegationsordning och reglementen som rör fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 20. Avfall och återvinning

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör avfall och återvinning.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 21. Garage

  Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 22. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 23. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-06-05