2824 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Arkiv och lokalhistoria

  Arkiv och lokalhistoria Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunens arkiv. Handlingarna är del av vårt gemensamma kulturarv och omfattas av tryckfrihetsförordningen. I

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 2. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 3. Ekonomiska svårigheter

  Ekonomiska svårigheter Hos kommunens budget- och skuldrådgivare erbjuds du kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Du kan bland annat få hjälp att skaffa dig en överblick över din ekonomi och ges

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 4. Ventilationskontroll

  Ventilationskontroll  Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 5. Våra bloggar

  Våra bloggar En blogg fungerar utmärkt som ett nära, oformellt och uppriktigt sätt att kommunicera en transparent arbetsprocess. Där läsarna enkelt kan ge respons på det som

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 6. Tekniskt samråd

  Tekniskt samråd Vid samrådet görs en genomgång av arbetenas planering, tekniska lösningar, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll samt den samordning som behövs. På samrådsmötet verifieras

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 7. Vi vill att besökare och deltagare ska inspireras till ett hållbart tänkande. Därför har vi valt att lyfta fram hälsosamma fritids- och kulturaktiviteter. Vi har också valt att stödja

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 8. Ekonomi

  Ekonomi Kontaktpersoner Ekonomichef Camilla

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 9. Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 10. Detaljplan för bostäder norr om Bråta Broväg

  Detaljplan för bostäder norr om Bråta Broväg Bakgrund Bo Bra i Bråta AB ansökte om planbesked i december år 2015. Kommunstyrelsen beslutade i juni år 2016 att ge positivt

  Senast uppdaterad 2017-11-27

 11. Skidåkning

  Skidåkning Var vänlig och gå inte i spåren Elljusspåren i Gråbo, Sjövik, Floda och Lerum sköts av LMA AB. Vid Öijareds golfbana finns flera spår. Spåren sköts

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 12. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 13. Källsortering och återvinning

  Källsortering och återvinning Använd ”Sorteringsguiden A-Ö” för detaljerad information eller gå in på flikarna i menyn till vänster. Producentansvar I de

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 14. Miljödiplomerade företag

  Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 15. Earth Hour 2018

  Barnprylmarknader i Lerum och Floda I Lerum och Floda stod dörrarna öppna för vårens barnprylmarknader där kläder och prylar för lek och idrott hittade nya ägare och fick nytt

  Senast uppdaterad 2012-05-22