2939 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 2. Starta fristående verksamhet

  Vi ser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ger ökad valfrihet till medborgaren.Här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 3. Köldmedier

  Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten.

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 4. Kapten Kryp

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 5. Busiga händer förmiddag

  Senast uppdaterad 2018-10-02

 6. Improvisationsteater

  Senast uppdaterad 2018-10-05

 7. Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 8. Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott. Bilägare Polisen skiljer i sin statistik

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 9. Klicka här för att komma till Skatteverkets webbplats >> Självdeklarationer Det är Skatteverket

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 10. Klicka här om du är ny i Sverige och vill lära dig svenska. Vägskälet Du kan också vända dig till Vägskälet som ger

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 11. Riksfärdtjänst

  Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 12. Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens möten är inte offentliga. Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 13. Markiser, flaggor och skyltar

  Det får inte uppstå risk att fotgängare slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal ordningsstadga för Lerums kommun får

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 14. Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 15. Du mår som du andas in

   Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens uppgift Syftet med

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 16. Revisionen

  Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter. De kommunala bolagen

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 17. Försäkringar

  Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 18. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 19. Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med: att strukturera och få en överblick över din ekonomi. att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation. att upprätta

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 20. Bibliotek och filialer

  För aktuella öppettider (till exempel under sommaren), för att låna och låna om, eller få lästips med mera, besök vår webbplats

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 21. Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av

  Senast uppdaterad 2016-04-06

 22. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 23. Felanmälan

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst, läs mer längre ner på sidan under Ladda hem.

  Senast uppdaterad 2016-05-09

 24. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05