2858 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik

  Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.Senast två timmar innan du ska resa beställer

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 2. Hög demokratisk ambitionsnivå

  Hög demokratisk ambitionsnivå Då räcker det inte enbart med att rösta vart fjärde år. För att människor ska ta makten över sina egna liv och sitt närsamhälle krävs det mer. Under de

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Vad krävs av kommunen?

  Vad krävs av kommunen? Här är några framgångsfaktorer: Spindel i nätet – en person i tjänstemannaorganisationen som har lång erfarenhet av arbete i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Fjärrvärme från lokala skogar

  Fjärrvärme från lokala skogar Det gör att Lerumsborna kan värma sina hus med minimalt klimatavtryck. Flisen som används kommer dessutom till stor del från kommunens egna skogar, vilket minimerar

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 5. Tack för din beställning

  Tack för din beställning Du får sedan din nybyggnadskarta skickad till den epostadress du angivit i beställningen. När nybyggnadskartan är klar och levererad skickas en faktura till din

  Senast uppdaterad 2018-01-09

 6. Deltagardemokrati är framtiden

  Deltagardemokrati är framtiden - Hur ser du på ert arbete i beredningen? - Vårt arbetssätt är projektlikt, intressant och fokuserat och genom att beredningen är förstärkt

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 7. Minska skräpet - Räkna till 10

  Minska skräpet - Räkna till 10 Visst kan du minska avfallet! Här är några tips och råd Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 8. Dergårdsteatern

  Dergårdsteatern Dergårdsteatern i Lerum är en av Västsveriges största teatrar med plats för 362 personer. Ett stort antal människor besöker Dergårdsteatern varje år. Här visas allt ifrån

  Senast uppdaterad 2017-12-14

 9. Revisionen

  Revisionen Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter. De kommunala

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 10. I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 11. Boendestöd

  Boendestöd Stödet kan vara omsorgsinsatser i form av motivation och vägledning för att öka den enskildes självständighet. Boendestödet ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 12. Riddarstensgården

  Riddarstensgården Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 13. Entreprenöriellt lärande

  Entreprenöriellt lärande I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 14. Verksamhetsutveckling

  Verksamhetsutveckling Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja

  Senast uppdaterad 2016-08-04