2824 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Tittskåp med information om Aspen strand

  Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt sjönära bostadsområde vid Aspen strand. Är du intresserad av planerna för området? Då kan du läsa om planerna på

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 2. Biltvätt

  Biltvätt Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet där det kan störa växt- och djurlivet. Vad kan jag göra istället? Ett bättre

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 3. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar 2018-2019 Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 4. Barn- och ungdomskultur

  Barn- och ungdomskultur Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att delta i kulturlivet, både till kulturupplevelser och till eget skapande. Barn- &

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 5. Egen brunn

  Egen brunn Placera din dricksvattenbrunn  så att den är skyddad från föroreningar som avlopp, gödselupplag, åkermark, vägsalt och dylikt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 6. Beställa radonmätning

  Beställa radonmätning Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 7. Kontaktperson

  Kontaktperson Kontaktperson är en stödinsats som kan beviljas till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En kontaktpersons uppgift kan vara att bryta social isolering, att ge stöd

  Senast uppdaterad 2012-07-03

 8. Aktiviteter innan byggstart

  Aktiviteter innan byggstart November 2007 brann Hjällsnässkolan i Gråbo. Därefter beslutades att tre nya skolor skulle byggas. Dessa stod klara hösten 2012. Vårvintern 2013 revs hela

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Fritidshem och fritidsklubb

  Fritidshem och fritidsklubb I Lerum erbjuds elever fritidshem eller fritidsklubb under den skolfria delen av dagen och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Har du frågor om ditt

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 10. Offentlig allmän handling och sekretess

  Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. En svensk rättighet sedan 1766 På så sätt har man också möjlighet att påverka

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 11. Vanliga frågor - bygga och bygglov

  Vanliga frågor - bygga och bygglov Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?Lerums kommun expanderar och växer stadigt i befolkning. Därför planeras det

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 12. Vad får unga i kommunen att må bra?

  Vad får unga i kommunen att må bra? Beredningen har fokuserat på att ta fram strategier kring psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan förebyggas, och fokuserat på hälso- och friskfaktorer snarare

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 13. Bildarkiv

  Bildarkiv Historia i bilder

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 14. Torghandel

  Torghandel Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 15. G-Suite for Education

  Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en del i det arbete som

  Senast uppdaterad 2015-06-30