Arbetslag

På Knappekullaskolans skolenheter arbetar personalen i arbetslag.

Knappekullaskolan

De består av:

  • Förskoleklass
  • Åk 1
  • Åk 2
  • Åk 3
  • Åk 4
  • Åk 5
  • Grundsärskolan Åk 1-5 och Samverkansklassen.

Samverkansklassen är en mindre undervisningsgrupp där det ges möjlighet att arbeta i en individuell anpassad inlärningsmiljö. I praktiska och estetiska ämnen sker samverkan med grundskolan. I samverkansklassen  och grundsärskolan arbetar pedagoger med olika specialkompetens.