Kontakta oss

Telefonlista Knappekullaskolan

FRITIDSHEM

Knappen åk 2
076-129 58 27

Kullen åk 3
076-129 58 34

Pomona FB-åk1
076-129 58 29

Verandan FA, FC
076-129 58 26

Grundsärskola 1-5
076-129 58 25

KLASS

F A Ulrica Nyman, Linda Lennér
072-576 34 25

F B Birgitta Gräsberg, Annika Holmberg
072-576 32 25

F C Sofia Karlsson, Christina Bergström
072-576 34 10

1A Anna-Maria Hemlin
072-576 34 17

1B  Lisa Lycksell
072-576 34 14

1C Helena Holmblad, Birgitta Gräsberg
072-129 58 29

2A Erika Rogersdotter Marie-Louise Molander
072-576 34 03

2B Caroline Hager
072-576 34 01

2C Ann Hedberg
072-576 34 02

3A  Ann-Katrin Thulin
072-576 34 11

3B Marlene Abrahamsson
072-576 34 09

3C Johanna Hansson, Alexandra Stefansson
072-576 34 12

4A Cecilia Söderström
072-576 34 06

4B Jessica Lind
072-576 34 05

4C Mats Jalking
072- 576 34 04

5A Sofia Spetz
072-576 34 07

5B Sven Gustafsson
072-576 34 07

5C Åsa Ekström
072-576 34 07

Samverkan klass 1-5 Maria Ljungkvist Hanna Karlsson
072-576 34 15

Grundsärskolan 1-5 Ingalill Loewe, Thomas Olsson
072-576 34 16

 

ÖVRIG PERSONAL

Idrott Mikael Engstrand
072-576 34 22

Slöjd – textil Maria Davall
072-576 34 23

Slöjd - trä/metall Tobias Monell  
072-576 34 21

Skolsköterska
Ellinor Palm, 072-505 12 85

Specialpedagog, Jessica Grahn
072-576 34 19

Kurator Jana Nordgren
070-334 28 11

Vaktmästare Michael Nilsson
073-660 45 05