Kontakta oss

Telefonlista Knappekullaskolan

FRITIDSHEM

Knappen åk 3
076-129 58 27

Kullen åk 1
076-129 58 34

Pomona åk 2
076-129 58 29

Verandan
F-klass A: 072-200 84 25
F-klass B: 072-200 15 83
F-klass C: 072-204 25 67

 

KLASS

F A Ulrica Nyman, Linda Lennér
072-200 06 24, 072-200 84 25

F B Birgitta Gräsberg, Erza Zasella
072-200 15 83, 072-2001583

F C Alicja Gizielski, Madeleine Dudas
072-204 25 67, 072-576 34 10

1A Ann Hedberg
072-576 34 02

1B  Erika Rogersdotter
072-576 34 03

1C Caroline Hager
072-576 34 01

1D Mikaela Häger
073-684 91 83

2A Erika Larsson
072-201 54 99

2B Ann-Katrin Thulin
072-576 34 11

2C Pernilla Salomonsson
072-203 40 92

2D Johanna Hansson
072-576 34 12

3A Anna-Maria Hemlin
072-576 34 17

3B Lisa Lycksell
072-576 34 14

3C Anki Lörinczy Ramde
072-201 02 01

4A Monika Landahl
072-204 46 96

4B Jessica Lind
072-576 34 05

4C Mats Jalking
072-576 34 04

5A Sofia Spetz
072-576 34 07

5B Sven Gustafsson
072-203 48 23

5C Marlene Abrahamsson
072-576 34 09

Samverkan klass 1-5 A
Maria Ljungkvist
072-576 34 15

Samverkan klass 1-5 B
Hanna Karlsson
072-206 52 78

Grundsärskolan 1-5 A
Mikaela Storm
072-246 76 45

Grundsärskolan 1-5 B
Ingalill Loewe
072-576 34 16

Grundsärskolan 1-5 C
Heidi Hankanen Ängberg
072-2466973

ÖVRIGA LÄRARE

Idrott Mikael Engstrand/Caroline Bergström
072-576 34 22

Slöjd – textil Maria Davall
072-576 34 23

Slöjd - trä/metall Tobias Monell  
072-207 40 52

Musik Tobbe Lind
072-200 28 07