Rektorer

Skolenhet 1 

Leif Hartsner
0302-52 12 88, rektor skolenhet 1.
Leif Hartsner är rektor för F-klass - åk 2, åk 1-5 grundsärskolan och samverkansgruppen. Även för fritidsverksamheten för, åk 1 på Pomona, åk 2 på Kullen, FA, FC på Verandan och FB, FD på Paviljongen.
 

Skolenhet 2 

Ulf Hellekant
0302-52 12 81, rektor skolenhet 2.
Ulf Hellekant är rektor för årskurs 3-5, samt fritidsklubben och fritidsverksamheten för åk 3 på Knappen.