Rektorer

Skolenhet 1 

0302-52 20 89, rektor skolenhet 1.
Lena Emanuelsson är rektor för F-årskurs 2, årskurs 1-5 grundsärskolan och samverkansgruppen. Även för fritidsverksamheten för åk 2 på Knappen, FA,FC på verandan. Samt FB och åk 1på Pomona.
 

Skolenhet 2 

Leif Hartsner
0302-52 12 81, rektor skolenhet 2.
Leif Hartsner är rektor för årskurs 3-5, samt fritidsklubben och fritidsverksamheten för åk 3 på Kullen.