Rektorer

Skolenhet 1 

Ulrika Norling
0302-52 20 89, rektor skolenhet 1.
Ulrika Norling är rektor för F-klass - åk 2 och fritidsverksamheten för, åk 1 på Knappen, åk 2 på Kullen, F-klasser på Verandan.
 

Skolenhet 2 

Ulf Hellekant
0302-52 12 81, rektor skolenhet 2.
Ulf Hellekant är rektor för årskurs 3-5, samt fritidsverksamheten för åk 3 på Pomona och åk 4-5 fritidshem.

Grundsärskolan

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75, rektor Grundsärskolan
Samverkansklass, träningsskolan och fritidshem