Elevhälsan

Kurator: Jana Nordgren 072-203 87 47

Specialpedagog grundskola: Jessica Grahn 072-576 34 19
Speciallärare grundskola: Marie Blomgren 072-2017509

Specialpedagog grundsärskola: Susanne Wigenius Lagergren 0302-52 24 91

Skolsköterska: Ellinor Palm 072-505 12 85
Skolsköterska Natalie Algar 073-049 08 62

Psykolog: Julia Tjäder 072-501 66 81