Elevhälsan

Kurator: Jana Nordgren 072-203 87 47

Specialpedagog grundskola: Jessica Grahn 072-576 34 19

Specialpedagog grundsärskola: Susanne Wigenius Lagergren 0302-52 24 91

Skolsköterska: Ellinor Palm 072-505 12 85

Elevhälsopedagog: Thomas Olsson 072-571 92 00

Psykolog: Julia Tjäder 072-501 66 81