Elevhälsan

Kurator: Jenny Rosengren 072-203 87 47

Specialpedagog grundskola: Jessica Grahn 072-576 34 19
Speciallärare grundskola: Marie Blomgren 072-2017509

Specialpedagog grundsärskola: Susanne Wigenius Lagergren 0302-52 24 91

Skolsköterska: Ellinor Palm 072-505 12 85
Skolsköterska Mia Gustavsson 076-129 57 90 (arbetar fredagar)

Psykolog: Julia Tjäder 072-501 66 81