Miljö

Lerums kommuns miljöbas och handlingsplan för Knappekullaskolan F-5 2012-2013.

Mål som vi ska arbeta med:

 • Hur påverkar modet, när det gäller kläder, våra shoppingvanor och vår miljö.
 • Vi lär oss om olika transportmedel.
 • Vi lär oss om matens kretslopp, dess inverkan på våra kroppar och vår miljö.
 • Vi ska öka barnens förståelse för miljön.
 • Vi ska undersöka konsumtionsvanor.

Grön Flagg

Planerade aktiviteter:

Kläder

 • Jobba med miljömärkning. Hur tillverkas kläder? I vilka länder tillverkas de? Hur lång är transporten?
 • Ekologiskt mode. Vad har det för krav? Arbeta med hur mycket kläder barnen har. Behöver vi allt?

Transporter

 • Vandrande skolbussar. Ha ett informationsmöte i början av terminen där man samlar alla som är intresserade. 
 • Vid utflykter- gå eller cykla. Uppmuntra barnen att gå eller cykla till skolan genom utmaningar.
 • Arbeta med olika drivmedel. Vad kostar det? Hur påverkas miljön?

Mat och odling

 • Informera om vikten av att köpa närproducerat.
 • Odla i skolträdgården. Skördefest på hösten.
 • Gå igenom matens kretslopp. Vi väger maten som slängs i bamba.

Återvinning

 • En gång om året ordnar vi loppmarknad.
 • Vuxna tar med sig elever till soprummet varje vecka för att gå igenom källsortering.
 • I början av varje termin ska alla klasser se filmer om återvinning.
 • 4:or och 5:or arbetar med natur-miljöpärmen. Deltagande i skräpplockardagar och Earth Hour. Städveckor på skolan.

Konsumtion

 • Jämföra konsumtionsvanor genom olika undersökningar genom hemläxor,butiksbesök, reklamutskick med mera.

Ansvarar gör Rektorer, Miljögruppen och alla pedagoger.  

Tid för genomförande: Läsåret 2011-2012

Nulägesbeskrivning Knappekullaskolan F-5

 • Knappekullaskolan har under många år arbetat med miljöfrågor.
 • All personal har fått åka till Ekocentrum för att bli miljöcertifierade.
 • Miljöpiloterna och en av rektorerna har gått på fortbildning om miljöbasnivån. Gruppen träffas regelbundet och diskuterar hur arbetet fortgår och planerar olika aktiviteter till exempel fixardagen.
 • Vi källsorterar med barnen och pratar om varför vi källsorterar.
 • Vi väger maten som slängs i bamba och samtalar om detta med barnen. 
 • Vi anordnar loppmarknad 1 gång/år där vi säljer begagnade kläder, leksaker med mera.
 • Vi medverkar i Earth Hour. I syslöjden får femmorna skapa nytt av gammalt, till exempel väskor av jeans.
 • Vi har miljöpiloter som träffas 2-3 ggr/termin, samt elevråd och kamratstödjare.
 • Vi går till skolskogen, planterar och sköter skolträdgården, har ett skolstädningsschema, deltar i skräpplockarveckan samt har en fixardag med föräldrar och elever.
 • Vi är med i Grön Flagg.
 • Vi pratar mycket om hur viktigt det är att vara rädd om sina och andras saker. Att vi inte bara kan köpa nytt.
 • Vi försöker ha ett hållbart förhållningssätt i alla situationer med barnen.
 • Vi arbetar för att barnen ska få ett miljöperspektiv.
 • Vi arbetar efter en artlista.
 • Vi arbetar mycket med Allemansrätten, dels på lektionerna med även under utflykter.
 • Vi har elevensval vecka då "friluftsliv" är en valmöjlighet.
 • Vi källsorterar, vi har hemkunskap, vi pratar om hur vi kan göra; släcka lampor, spara på papper, inte slänga så mycket mat och mycket mer.
 • Samtal med barnen om vad de själva kan göra. Vad är bra för dig? Vad är bra för miljön? Vad är bra för dig och miljön?
 • I år 4 och 5 arbetar vi med natur- och miljöpärmen.

Olika produkter på diskbänk