Bra resultat i skolorna

Publiceringsdatum : 2014-04-30

Så summeras ett avsnitt i den nyligen klara årsredovisningen för 2013. ”Ett år som präglats av pedagogisk verksamhetsutveckling i samklang med ekonomiska förutsättningar.”.

Eller som man skulle kunna uttrycka det: skolverksamheten går ihop, kvaliteten ska behållas och nya förskolor har byggts. Årsredovisningen kan även med fördel användas i undervisningen, till exempel hur skattekronorna används i kommunen.
Klicka här för att läsa årsredovisningen 2013 >>