70 nya karriärtjänster inom skolan

Publiceringsdatum : 2014-04-02

Lerums kommun får bidrag till 70 karriärtjänster inom skolan. Det har Skolverket beslutat. Karriärtjänsterna innebär att skolan kan rekrytera och utse förstelärare och lektorer som kan stärka och utveckla undervisningen i skolan.

Lerums kommun har sedan tidigare 22 förstelärare. Nu får kommunen möjlighet att förstärka ytterligare. Skolverket har beviljat bidrag för totalt 14 000 karriärtjänster i hela landet. Bidragets storlek baseras på elevantalet i respektive kommun eller hos den enskilda skolhuvudmannen.

Staten sätter av cirka 2,3 miljarder i statsbidrag för tillsättning av förstelärare eller lektorer under åren 2013-2016. Därefter är planen att permanenta statsbidraget.

Klicka här för att läsa listan över kommuner och huvudmän som fått bidrag den här omgången.