2976 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Digital dokumentation

  Digital dokumentation

  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna gå så långt som

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 2. Google Apps (GAFE)

  Google Apps (GAFE)

  Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 3. Vattenskyddsområden

  Vattenskyddsområden

  Lerums kommun antog i december 2010 nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gråbo och Skallsjö. För vattenskyddsområdet i Öxsjön-Stora Stamsjön

  Senast uppdaterad 2016-05-09

 4. Utvecklingsenheten

  Utvecklingsenheten

  T.f. enhetschef Anders Lindgren

   

  Verksamhetsutvecklare:

   

  Måltider

  Måltider

  Det finns totalt 60 offentliga kök i Lerums kommun fördelade inom förskola, skola och äldreomsorg. Här arbetar 140 tillsvidareanställda kockar och måltidsbiträden – varav en

  Senast uppdaterad 2017-05-05

 5. Vad får unga i kommunen att må bra?

  Vad får unga i kommunen att må bra?

  Beredningen har fokuserat på att ta fram strategier kring psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan förebyggas, och fokuserat på hälso- och friskfaktorer snarare än

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 6. Miljödiplomerad kommun

  Miljödiplomerad kommun

  Kommunen är en komplex och stor organisation och bredden i miljöarbetet omfattar allt från hur kommunen utifrån politiska beslut köper miljömärkt, reser klimatsmart, och

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 7. Revisionens protokoll

  Revisionens protokoll

  Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Det är de

  Senast uppdaterad 2015-01-14

 8. Hållbar samhällsplanering och närmiljö

  Hållbar samhällsplanering och närmiljö

  Lyckas då Lerums kommun med de högt ställda målsättningarna? En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 9. Hållbart näringsliv

  Hållbart näringsliv

  Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 10. Bli leverantör till kommunen

  Bli leverantör till kommunen

  Att tänka på vid anbudsgivning

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant och i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar samt frågor och svar

  Senast uppdaterad 2014-05-26

 11. Avfallsminimering

  Avfallsminimering

  Avfallstrappan

  Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige.

  1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering

   Senast uppdaterad 2013-10-23

 12. Nybyggnadskarta

  Nybyggnadskarta

  Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår e-tjänst ”nybyggnadskarta beställning” under rubriken bygga, bo och miljö.

  Valresultat i valet till Europaparlamentet

  Valresultat i valet till Europaparlamentet

  Valresultat

  I Lerums kommun fick miljöpartiet de gröna, arbetarepartiet socialdemokraterna

  Senast uppdaterad 2014-04-04

 13. Lägeskontroll

  Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 14. Budget- och skuldrådgivning

  Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med:

  • att strukturera och få en överblick över din ekonomi.
  • att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation.

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 15. Tidigare bolag för försäkring

  Tidigare bolag för försäkring

  Sammanställning av tidigare försäkringsbolag

  Nuvarande 2015-09-01

  Länsförsäkringar
  Heltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorier

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 16. Val av skola

  Val av skola

  Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och

  Senast uppdaterad 2012-06-02