Vision 2025

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. För att nå det ska kommuns arbete kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande.