Höga betyg för förskolorna

Publiceringsdatum : 2018-01-04

I SCBs årliga medborgarundersökning uppvisar förskolorna mycket höga betyg.

Lerums kommuns förskolor och familjedaghem får höga betyg i årets undersökning. Redan förra året syntes höga resultat, men 2017 stiger de ytterligare. Resultaten placerar Lerums kommun bland de allra främsta i undersökningen. Lerum är också den kommun som hade högst svarsfrekvens, 77 procent. Det är positivt att så många tagit sig tid att svara. Resultaten är en viktig del i kommunens vidare arbete för att nå ännu längre.

- Det är särskilt roligt att det arbete som bedrivs för att utveckla det pedagogiska innehållet har stigande resultat. Vi ser också att vårdnadshavarna uppfattar att möjligheterna att påverka arbetet i deras barns förskolor ökat, säger Elisabeth Westin, sektorchef Sektor lärande i Lerums kommun.

Under fem veckor i november och december svarade 25 000 vårdnadshavare, som har sina barn i kommunernas förskolor och familjedaghem, på enkäten.