Höga betyg för förskolorna

Publiceringsdatum : 2018-01-04

I SCBs årliga medborgarundersökning uppvisar förskolorna mycket höga betyg.