Om förskolan

Hallsås förskola med sina stora härliga utemiljöer, ligger mitt i den skogbeklädda stadsdelen Norra Hallsås.

På förskolan finns sex hemvister: Röd, Blå, Orange, Gul, Grön och Turkos. Här arbetar vi i storarbetslag i åldershomogena grupper. Hallsås förskola strävar efter att ge barnen en social gemenskap i trygga, harmoniska barngrupper. Varje barn har lika värde, ska känna tillhörighet och bli sedda och respekterade utifrån sina förutsättningar. 

På Hallsås förskola erbjuder vi en trivsam, välplanerad och lärorik pedagogisk verksamhet där vårt mål är att barnen ska känna trygghet, glädje att delta samt utvecklas och lära tillsammans.

Vårt arbete baseras på förskolans läroplan, Lpfö 18.

 

Rektor

Åsa Herrström
0302–522658                     
Mobil: 0736–161705
asa.herrstrom@lerum.se