Handlingsplaner

En handlingsplan är den konkreta plan som styr en specifik del av arbetet i verksamheten. Handlingsplanen svarar på frågor som vad, när, hur, var.