Värdegrund

Knappekullaenhetens värdegrund.

  • Respekt. Du får tänka och känna som du vill,men inte säga och göra vad du vill.
  • Positivt förhållningssätt och bemötande. Vi fokuserar på det positiva och är goda förebilder för varandra.
  • Demokrati, elevinflytande. Alla är delaktiga och följer fattade beslut.
  • Empati. Vi vågar visa känslor och har förståelse för varandras känslor.
  • Tolerans. Alla är olika och har olika förutsättningar. Du duger som du är. Vi accepterar och ser positivt på mångfald.
  • Jämlikhet. Alla har lika värde.