Expeditionspersonal

Expeditionen är öppen måndag, onsdag, torsdag och fredag   

klockan 9 till 16.

Tisdagar är expeditionen stängd.

 

Administratör Elisabeth Wiklander Telefon 0302 - 52 12 71

 

Kulturskolechef  Christina Aurell Telefon 0302 - 52 12 70

 

Planeringsledare Elisabet Nyqvist Telefon 0302-52 17 48

 

Vaktmästare Roland Karlsson Telefon 0302 - 52 17 42