Lärare

                               Andreas Aasen Valthorn och blåsorkester

Birgitta Alexandersson

 

Birgitta Alexandersson  Musikterapi FMT, musik i särskolan, RGRM

Telefon 072-713 39 06

 

   

 

Sara Alfredsson

 

Sara Alfredsson  Dans, musikal, projekt i förskola 

Telefon 073-684 44 11

 

 

 

                                Andja Arnebäck Projektledare film

Beata Anselmsson

 

Beata Anselmsson  Piano 

Telefon 073-684 44 22

 

 

  

                          Ida Benjaminsson Cello

Pia Brinkmann Stenhede

 

Pia Brinkmann Stenhede  Blockflöjt, grundkurs, ensemble,

fackligt ombud Lärarförbundet

Telefon 073-684 44 07

 

  

 

Anders Carlsson

 

Anders Carlsson  Bleckblås, ensemble, brasslek,

 skyddsombud Lärarförbundet 

Telefon 070-767 72 99 

 

  

 

Maria Colliander

 

Maria Colliander  Musikterapi FMT, musik i äldrevården 

Telefon 073-688 89 95

 

    

 

Martin Egnell

 

Martin Egnell  Kontrabas, elbas, gitarr, ensemble (tjänstledig)

Telefon 070-354 57 49

 

  

 

 Cecilia Ekmark

 Cecilia Ekmark  Tvärflöjt, ensemble

Telefon 072-714 58 68

 

  

 

 

Jonatan Fock

 

Jonatan Fock  Gitarr

Telefon: 070-347 65 66

 

 

 

Björn Fryklund

 

Björn Fryklund   Slagverk, ensemble

Telefon 070-441 49 37

 

 

  

 

Dan Hellström

 

Dan Hellström  Gitarr, musik i äldrevården, RGRM


Telefon 076-895 48 46

 

  

 

                                Linda Hellström Drama

 

Mikael Högdahl

 

Mikael Högdahl  Klarinett, saxofon, ensemble, RGRM,

fackligt ombud/skyddsombud LR

Telefon 072-875 29 77 

 

  

   

Anders Johansson

 

Anders Johansson  Trummor/slagverk, ensemble, Afrikanska djembetrummor, samba grupp

Telefon 070-454 81 10

 

   

  

Reka Joo

 

Reka Joo  Blockflöjt, grundkurs, tvärflöjt, ensemble

Telefon 070-347 62 24

 

  

 

 

Per-Olof Jönbrink

 

Per-Olof Jönbrink  Trumpet, piano

Telefon 073-684 44 09 

 

  

  

Anki Knuts 

Anki Knuts  Konstverkstad


Telefon 072-537 51 92

 

 

 

Sofia Kunze

 

Sofia Kunze  Drama, kör

(tjänstledig)

 

 

  

 

Anna Lindborg

 

Anna Lindborg  Cello, stråkrytmik, ensemble

Telefon 073-684 44 10

 

 

 

Carl Lundin

 

 

Carl Lundin  Klarinett

Telefon 073-537 18 36

 

  

   

Maria Möllesjö

 

Maria Möllesjö  Fagott

Telefon: 072-562 68 21

 

  

  

                                Klas Nilsson Trumpet 

 

John Nygren

 

John Nygren  Piano, brasslek 

Telefon 073-688 35 98

 

     

 

 

Britt-Marie Näverbrant

 

Britt-Marie Näverbrant  Drama, projekt i för- och grundskola 

Telefon 073-684 44 17 

 

  

 

Eva Palmers 

Eva Palmers  Piano


Telefon 073-684 44 18

 

 

 

Jenny Schaub 

Jenny Schaub  Sång, kör, musikal, projekt i förskola 

Telefon 073-684 44 19 

 

 

 

  

                                 Isabel Schwardt Dans

 

                                Karin Sjöström de Andrade Oboe

 

 Kerstin Svala

Kerstin Svala  Fiol, ensemble


Telefon 073-684 44 12

 

  

 

 Robin Svensson 

Robin Svensson   Musik i klass, gitarr, piano 


Telefon 072-717 98 86

 

 

  

Lotta Tipsis

 

Lotta Tipsis  Fiol, altfiol, stråkrytmik, ensemble,

fackligt ombud Lärarförbundet

Telefon 073-684 44 20

 

 

 

 Peter Wiklund  

Peter Wiklund  Piano, projekt i för- och grundskolan 

Telefon 073-684 44 21