Lärare

Birgitta Alexandersson

 

Birgitta Alexandersson  Musikterapi FMT, musik i särskolan, RGRM

Telefon 072-713 39 06

 

   

 

Sara Alfredsson

 

Sara Alfredsson  Dans, musikal, projekt i förskola 

Telefon 073-684 44 11

 

 

 

Beata Anselmsson

 

Beata Anselmsson  Piano 

Telefon 073-684 44 22

 

 

  

Pia Brinkmann Stenhede

 

Pia Brinkmann Stenhede  Blockflöjt, grundkurs, ensemble

Telefon 073-684 44 07

 

  

 

Anders Carlsson

 

Anders Carlsson  Bleckblås, ensemble, skyddsombud Lärarförbundet 

Telefon 070-767 72 99 

 

  

 

Maria Colliander

 

Maria Colliander  Musikterapi FMT, musik i äldrevården 

Telefon 073-688 89 95

 

    

 

Martin Egnell

 

Martin Egnell  Kontrabas, elbas, gitarr, ensemble 

Telefon 070-354 57 49

 

  

 

 Cecilia Ekmark

 Cecilia Ekmark  Tvärflöjt, ensemble

Telefon 072-714 58 68

 

  

 

Tomas Eriksson

 

Tomas Eriksson  Saxofon, musik i klass, ensemble


Telefon 0302-52 12 73

   

 

 

Jonatan Fock

 

Jonatan Fock  Gitarr

Telefon: 070-347 65 66

 

 

 

Björn Fryklund

 

Björn Fryklund   Slagverk, ensemble

Telefon 070-441 49 37

 

 

  

 

Dan Hellström

 

Dan Hellström  Gitarr, musik i äldrevården, RGRM


Telefon 076-895 48 46

 

  

 

Mikael Högdahl

 

Mikael Högdahl  Klarinett, saxofon, ensemble, RGRM, fackligt ombud/skyddsombud LR

Telefon 072-875 29 77 

 

  

   

Anders Johansson

 

Anders Johansson  Trummor/slagverk, ensemble, Afrikanska djembetrummor, samba grupp

Telefon 070-454 81 10

 

   

  

Reka Joo

 

Reka Joo  Blockflöjt, grundkurs, tvärflöjt, ensemble

Telefon 070-347 62 24

 

  

 

 

Per-Olof Jönbrink

 

Per-Olof Jönbrink  Bleckblås, ensemble, särskild kurs, brasslek, piano

Telefon 073-684 44 09 

 

  

  

Anki Knuts 

Anki Knuts  Konstverkstad


Telefon 072-537 51 92

 

 

 

Sofia Kunze

 

Sofia Kunze  Drama, kör

(tjänstledig)

 

 

  

 

Anna Lindborg

 

Anna Lindborg  Cello, stråkrytmik, ensemble, fackligt ombud Lärarförbundet

Telefon 073-684 44 10

 

 

 

Carl Lundin

 

 

Carl Lundin  Klarinett

Telefon 073-537 18 36

 

  

Annelie Magnesköld

 

 Annelie Magnesköld  Musik i klass, bleckblås (tjänstledig)

Telefon: 073-684 44 08 

 

 

  

Hannah Magnesköld

 

Hannah Magnesköld   Musik i klass, blockflöjt, grundkurs, gitarr

(tjänstledig)


Telefon 072-703 93 38

 

 

  

Maria Möllesjö

 

Maria Möllesjö  Fagott

Telefon: 072-562 68 21

 

  

  

 

John Nygren

 

John Nygren  Piano 

Telefon 073-688 35 98

 

     

 

Elisabet Nyqvist

 

Elisabet Nyqvist  Planeringsledare, Oboe, blockflöjt 


Telefon 073-684 44 16

 

  

 

Britt-Marie Näverbrant

 

Britt-Marie Näverbrant  Drama, projekt i för- och grundskola 

Telefon 073-684 44 17 

 

  

 

Eva Palmers 

Eva Palmers  Piano, brasslek


Telefon 073-684 44 18

 

 

 

Jenny Schaub 

Jenny Schaub  Sång, kör, musikal, projekt i förskola 

Telefon 073-684 44 19 

 

 

  

 Kerstin Svala

Kerstin Svala  Fiol, ensemble


Telefon 073-684 44 12

 

  

 

 Robin Svensson 

Robin Svensson   Musik i klass, gitarr, piano 


Telefon 072-717 98 86

 

 

  

Lotta Tipsis

 

Lotta Tipsis  Fiol, altfiol, stråkrytmik, ensemble 

Telefon 073-684 44 20

 

 

 

 

 Peter Wiklund  

Peter Wiklund  Piano, projekt i för- och grundskolan 

Telefon 073-684 44 21