Frågor och svar

Köfrågor:

Vilken plats i kön har mitt barn?

Vi tar in nya elever så fort det finns lediga platser. Anmälningsdatum är dock inte alltid avgörande. Ibland kan andra förutsättningar påverka vår antagning, till exempel barnets ålder eller vilken kommundel som undervisningen bedrivs i.

Varför får inte alla som sökt en plats på Kulturskolan?

Det finns ett stort intresse av gå i Kulturskolan, vilket gör att vissa ämnen har längre kö.

Varför får man inte besked om att man inte fått plats när terminen startat?

Besked lämnas endast när du får erbjudande om plats. Till dess står du kvar i kön.

Kan vi behålla vår plats i kön om vi tackar nej till erbjudande om plats?

Ja, två gånger kan du tacka nej till föreslagen tid. Därefter, om det inte finns speciell anledning, stryks du ur vår kö.

Kan jag anmäla mitt barn till ytterligare ett instrument, trots att hen redan spelar två instrument?

Ja, det går bra. Men om eleven blir erbjuden plats på det nyvalda instrumentet, måste en av de tidigare instrumentaktiviteterna avslutas.

Kan man få plats under pågående termin?

Ja.

Var hittar jag information om utbudet?

Du kan antingen själv söka information på Kulturskolans hemsida, eller ta kontakt med Kundcenter Komin för vägledning.

Vem kan gå på Kulturskolan?

I första hand alla som är mellan 6 och 20 år och är skrivna i Lerum har möjlighet att gå i Kulturskolan. Observera att alla kurser inte har samma startålder.

Efter den termin som eleven fyllt 20 år, går det endast att fortsätta i våra ensembler, dansgrupp och vuxenkör.

Kan jag söka till Kulturskolan i Lerum om jag är skriven i en annan kommun?

Nej.

Var ligger Kulturskolan?

Kulturskolan har undervisning i många olika lokaler, bland annat på flera grundskolor. Se länkar för kartor och adresser nedan.

Var finns Kulturskolan?

Finns alla ämnen representerade överallt i kommunen?

Du kan söka till alla ämnen oavsett var du bor i kommunen, men vissa ämnen har bara undervisning i Lerum. Både efterfrågan och tillgång till lokaler avgör var de olika ämnena finns.

Vilka personer arbetar på Kulturskolan?

På Kulturskolan arbetar endast utbildade pedagoger. På Kulturskolans expedition finns också chef, planeringsledare, administratör, marknadsförare och vaktmästare. För kontaktuppgifter, kontakta Expeditionspersonal

Vad har Kulturskolan för läsårstider?

Vi följer generellt grundskolans läsårstider. Viss lovverksamhet kan förekomma.  Om det är studiedag på din skola är det inte säkert att det är studiedag hos oss, så kolla med din lärare.

Ansökan:

Hur anmäler jag mitt barn?

Gå in på vår e-tjänst och gör din ansökan. 

När kan jag tidigast anmäla mitt barn?

På hemsidan kan du läsa om ämnen och åldrar. Man kan anmäla sig ett år innan aktuell ålder för ämnet.

Finns det några ämnen som har lediga platser?

Om det dyker upp lediga platser annonseras det som ”aktuellt” på hemsidan.

Behöver jag ansöka igen om jag inte fick plats?

Nej. Däremot kan du behöva bekräfta din tidigare ansökan. Du blir meddelad när och hur.

Hur byter jag ämne i min ansökan?

Ta kontakt med Kundcenter Komin, så får du hjälp.

Jag har problem med min ansökan på nätet. Vem kan hjälpa mig?

Ta kontakt med Kundcenter Komin, så får du hjälp

Varför kan man bara anmäla till tre aktiviteter på hemsidan?

Många barn och ungdomar vill gå på Kulturskolan. Därför är vi tvungna att begränsa aktiviteterna till  tre aktiviteter per elev.

Måste jag prioritera ämnena i anmälan?

Ja.

Varför är det samma pris vid enskild undervisning, som när eleverna spelar i grupp?

Vid lektion i grupp får eleverna längre lektionstid.

Varför finns det inte grundkurs på alla skolor i kommunen?

Kulturskolans resurser är tyvärr begränsade, både när det gäller lärare och lokaler. Vi försöker i mesta möjliga mån att finnas på alla grundskolor.

Antagning:

Hur går antagningen till?

Vi tar in nya elever inför varje terminsstart, men även under pågående termin, i mån av plats. 

Hur får jag besked om att jag har kommit in?

När du har fått en plats i ett ämne blir du kontaktad antingen via e-post, brev eller telefon/sms. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter via Kundcenter.

Får jag välja på olika lektionstider?

I vissa ämnen kan läraren erbjuda några olika tider, i andra ämnen är det en fast tid som gäller.

Vad händer om jag inte kan föreslagen lektionstid?

Som ny elev har du möjlighet att tacka nej två gånger, innan du stryks ur kön.

Får jag besked om jag inte har kommit in på sökt/sökta ämnen?

Nej. Du står kvar i kön tills du får ett erbjudande om plats.

Får jag gå i flera ämnen?

Ja, du får gå i upp till tre ämnen, två musikämnen samt antingen drama, dans eller konst.

Kan min kompis gå i samma grupp som jag gör?

Ja, om ni båda blir antagna och det finns platser i samma grupp.

Finns det syskonrabatt och hur fungerar det?

Om fler än två syskon deltar i Kulturskolans aktiviteter får man syskonrabatt. Förutsättningen är att alla syskon har samma betalningsmottagare.

Kan barn med olika funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer delta i Kulturskolans verksamhet?

Ja, alla barn är välkomna till Kulturskolan. Vi har möjlighet att anpassa undervisningen och har även specialinriktade ämnen.

Undervisning:

När får jag reda på vilken dag och tid lektionen är?

När du har fått en plats får du all information du behöver antingen via e-post, brev eller telefon/sms.

Vad händer om en lektion ställs in?

Vi meddelar dig antingen via e-post eller telefon/sms.

Hur anmäler jag frånvaro?

Kontakta din lärare eller expeditionen.

Tänk på att alltid anmäla frånvaro. Om du är borta fler än två lektioner utan att ha meddelat läraren riskerar du att förlora din plats på Kulturskolan.

Hur många lektioner får jag?

Du är garanterad  25 lektionstillfällen per läsår. Även konsert/föreställning räknas som lektion.

Mitt barn har varit sjuk, finns möjlighet att få kompensation?

Nej, kompensation ges inte vid elevs frånvaro. 

Några lektioner har varit inställda, finns möjlighet att få kompensation?

Kompensation ges endast om garantin inte uppfylls.

Vilken lärare får jag?

Det beror på vilken lärare som har en plats ledig.

Hur kontaktar jag läraren?

Du får vid kursstart information om kontaktuppgifter till läraren. 

Hur ofta har jag lektion?

En gång i veckan, om läraren inte meddelar något annat.

Hur lång är min lektion?

Det beror på olika pedagogiska metoder, gruppstorlek, elevens ålder och tidigare kunskaper. 

Får jag som förälder vara med på lektionen?

Det är ett beslut som läraren tar i samråd med dig som förälder.

Behöver jag öva hemma?

Ja.

Får jag spela på konsert/delta på föreställningar/vernissager?

Ja, Kulturskolan erbjuder många tillfällen för dig att framträda. Du och din lärare avgör tillsammans när, var och hur det ska ske.

Kostar det att medverka i orkester eller ensemble?

Som inskriven elev på Kulturskolan kostar det ingenting. 

Kan jag endast medverka i orkester eller ensemble?

Du kan anmäla dig till "endast orkestermedverkan".

Får jag som fortsättningselev kallelse till vårterminen?

Nej, aktiviteterna är läsårsbaserade och  fortsätter efter jullovet.

Kan jag byta ämne?

Ja, du måste göra en ny anmälan och placeras därefter i kö.

Jag har flyttat till annan kommun. Får jag behålla min plats?

Ja, till terminens slut. Därefter hänvisas du till kulturskolan i din nya boendekommun.

Kan man få uppskov en termin?

Endast vid sjukdom.

Avgiftsfrågor:

Vad kostar det att gå i Kulturskolan?

Olika priser gäller för olika ämnen. Se Terminsavgifter

När kommer fakturan?

Höstterminens faktura brukar komma i oktober och vårterminens faktura brukar komma i mars.

Om man får plats senare på terminen, kostar det lika mycket då?

Om halva terminen har gått, finns möjlighet till kompensation.

Vi avanmälde oss en bit in i terminen. Varför får vi betala hela terminsavgiften?

Som ny elev får man prova en gång. Därefter måste avanmälan ske, annars debiteras hela terminsavgiften. Som fortsättningselev måste man säga upp sin plats innan terminsstart.

Hyra instrument:

Måste jag ha tillgång till ett instrument hemma?

Ja, det är en förutsättning för att kunna spela och öva hemma.

Måste jag ha ett instrument första lektionen?

Nej.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Det kostar 400 kronor.

Kommer kostnaden för instrumenthyran på samma faktura som terminsavgiften?

Ja.

Vilka instrument finns att hyra?

De flesta blås och stråkinstrument. Alltså inte piano, gitarr eller slagverk.

Hur länge få jag hyra ett instrument?

I mån av tillgång och efterfrågan.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej.

Måste jag betala för instrumenthyran om jag bara har gått två lektioner, och bestämmer mig för att inte fortsätta?

Ja.

Om instrumentet blir skadat, måste man som förälder betala reparationen?

Ja, instrumenten är inte försäkrade av kommunen. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag.

Vi vill lämna tillbaka instrumentet, var gör jag det?

Lämna tillbaka instrumentet till Kulturskolan på Ekollonvägen 4. Före besöket tag kontakt med Roland Karlsson, telefon 0302-52 17 42.

Jag har skyddad identitet – kan jag hyra ändå?

Ja, kontakta Kundcenter Komin för mer information.

Avanmälan:

Hur avanmäler man sin plats?

En avanmälan ska göras skriftligt, se Avanmälan 

Vem kan avanmäla?

Förälder/vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

När ska man avanmäla?

Så fort man bestämmer sig för att sluta, senast vid terminsslut.

Kan syskon ta över plats?

Nej.