Med anledning av Coronaviruset

Publiceringsdatum : 2020-03-13

Lerums kommun följer händelseutvecklingen kontinuerligt och uppdaterar enligt riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsmyndigheten och beslut från regering.

Med anledning av Coronaviruset uppmanar vi våra elever, (barn, unga och vuxna) som visar tecken på förkylning/sjukdom att inte närvara på Kulturskolans lektioner. Detsamma gäller anhöriga, syskon och kamrater som vistas i våra lokaler i väntan på elevernas lektioner.