Med anledning av Coronaviruset

Publiceringsdatum : 2020-03-13

Lerums kommun följer händelseutvecklingen kontinuerligt och uppdaterar enligt riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsmyndigheten och beslut från regering.

Lerums kommun publicerar löpande aktuell information om coronaviruset och covid-19 på webbsidan lerum.se

  • Elever och personal ska vara helt symtomfria när de vistas i våra lokaler.
  • Elever och personal uppmanas att ofta tvätta händerna med tvål och vatten, även handsprit finns att tillgå.
  • För att vi ska kunna hålla avstånd i våra lokaler ska personer som hämtar och lämnar göra detta utomhus - gå inte in i våra lokaler.
  • Elever som har avslutat sin lektion ska gå ut och inte uppehålla sig i våra lokaler
  • Om det finns speciella skäl, kan elever erbjudas digital undervisning, i samråd med läraren.

Vid frågor, kontakta Kulturskolans expedition, kulturskolan@lerum.se