Dags för återanmälan

Publiceringsdatum : 2021-05-04

Du som är elev på Kulturskolan behöver inför nästa läsår återanmäla dig till det ämne som du är inskriven på.

Vårdnadshavare loggar in med BankId i vårt elevsystem Speedadmin.

Mer information kommer via mail inom de närmaste dagarna.

Vi är tacksamma om du dessutom ser över dina kontaktuppgifter så att de fortfarande är korrekta, telefon och e-post.

Sista dag för återanmälan är 6 juni 2021.

Om vi inte får in återanmälan innan det aktuella datumet, finns det tyvärr risk att platsen förloras från och med höstterminen 2021.