RUM-Lerums Kulturskolas elevförening

Publiceringsdatum : 2019-10-28

Elever i åldern 6-20 år kan gå med i Lerums Kulturskolas elevförening. Medlemskapet är helt utan kostnad.

För alla medlemmar som är med, får föreningen pengar, som kan användas till läger,resor, kurser och föreställningar med mera.

Registreringen görs en gång om året och gäller för innevarande år.

 

Anmälningsblankett RUM