Start 2021

Publiceringsdatum : 2020-12-28

Kulturskolans vårtermin startar måndag 18/1.

Med anledning av nya riktlinjer under rådande pandemi kommer vi i början av vårterminen endast att ha digital undervisning på distans.

Din lärare kommer att kontakta dig som är elev för vidare information angående hur undervisningen och lektionsupplägget kommer att se ut.