Kulturskolan i Lerum

Kulturskolan i Lerum finns till för dig, som drömmer om att utveckla din fantasi, kreativitet och ditt kunnande!

Enskilt och/eller tillsammans med andra elever vill vi bjuda dig härliga upplevelser med hjälp av våra lärares många olika kompetenser och erfarenheter inom kulturens områden. Vi hoppas och tror att du hittar något hos oss, som passar just dig.

Kulturskolan 1959-2009

Hösten 1959 bildades Musikskolan Lerum. Under det första läsåret gavs möjlighet till undervisning i åtta olika instrument samt rytmik och körsång. Skolan hade 285 elever och terminsavgiften var 20 kronor. 1996 tillkom ämnena drama och dans och Musikskolan bytte namn till Kulturskola. Några år senare kom även konst.

Kulturskolan idag

Idag möter Kulturskolan cirka 1200 elever i den frivilliga verksamheten och vi har undervisning på 20 instrument samt drama, dans, konst, musikal och musikterapi. Utöver detta har Kulturskolan etablerat sig i den ordinarie skolans musikverksamhet. Vi arbetar både med terminsbaserad undervisning enligt gällande läroplaner och projekt i olika former samt fortbildning.

Mångfalden är vår styrka

Allt i från starten 1959 har mångfalden av konserter och framträdanden alltid varit en viktig och självklar del i verksamheten. Kulturskolan lär inte bara ut konsten att uttrycka sig utan placerar barn och ungdomar i en social samarbetssituation. Kultur både bygger på och skapar gemenskap. Kulturskolan har en kulturell kraft av oanad styrka som kommunen verkligen bör värna om.

Varmt välkommen till oss!