Välkommen till Kulturskolan i Lerum

Lerums Kulturskola erbjuder dig som är skriven i Lerums kommun att utvecklas inom musik, dans, teater och bild tillsammans med våra lärare och andra elever. Verksamheten vänder sig till barn och unga, i första hand mellan 6 och 20 år. Om du är över 20 år kan du delta i storband, dansgrupp, kör eller annan ensembleverksamhet.

Kulturskolan ger barn och unga i Lerums kommun möjlighet att delta i kulturell verksamhet efter skoltid. Lektionerna sker under eftermiddagar och kvällar i våra olika lokaler och på grundskolorna i kommunen. Se Var finns Kulturskolan? 

Undervisningsformen kan variera. Förutom regelbundna lektioner i grupp eller enskilt, får du oavsett ämne vara med på konserter, föreställningar, vernissage och projekt av olika slag. Alla delarna ingår i vår undervisning och är lika viktiga för att du ska få ut så mycket av möjligt av din tid hos oss.

För varje ämne betalas en terminsavgift. Avgiften varierar för olika ämnen. Se Terminsavgifter där du också får reda på våra debiteringsregler.

Under Frågor och svar får du reda på det mesta om hur det går till på Kulturskolan.

Historik

Hösten 1959 startade Musikskolan i Lerum. De första åren gavs möjlighet till undervisning i åtta olika instrument samt rytmik och körsång. Verksamhetens utbud har under åren ständigt vuxit och förändrats. År 1996 tillkom ämnena drama och dans och Musikskolan bytte namn till Kulturskola. Några år senare kom även konst. Idag utför verksamheten ca 1400 aktiviteter fördelat på 1200 elever. Vi hoppas att du vill bli en av dem!

 

Välkommen till Kulturskolan!