Anmäl frånvaro

Om du är sjuk eller är förhindrad att komma till din lektion anmäler du detta i första hand till din lärare.

Klicka här för att komma till Kulturskolans lärare.

Du kan även kontakta Kulturskolans expedition tel 0302-52 12 71

Klicka här för att maila expeditionen.

Om du upprepade gånger uteblir från din lektion utan att meddela din lärare eller expeditionen riskerar du att förlora din plats.