Avanmälan

Uppsägning av din plats sker skriftligt till Kulturskolans expedition i god tid före terminsstart.

E-post: kulturskolan@lerum.se

Ring 0302- 52 10 00