Avgiftsbestämmelser

Debitering

Som nyinskriven elev debiteras du först efter två provtillfällen. Övriga debiteras när terminen startats. Avgifterna som anges gäller avgift/termin.

Antal undervisningstillfällen

Du är som elev garanterad 27 undervisningstillfällen/läsår.

Om du upprepade gånger uteblir från din lektion utan att meddela din lärare eller expeditionen så riskerar du att förlora din plats.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer i stort sett grundskolans och gymnasiets läsår.

Syskonrabatt

Syskonrabatt om 50% utgår från och med tredje barnet.

Vuxenavgift

För vuxna (efter gymnasiet) gäller dubbel avgift, undantaget vuxenkör och ensemble/orkester. Avgifterna som anges gäller avgift/termin.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker skriftligt av målsman till Kulturskolans expedition senast vid terminens slut.

Maila Kulturskolans expedition