Kalendarium läsåret 2016-2017

13 oktober           Poesiafton                                         Skallsjö kyrka kl.19

Blockflöjtselever från Kulturskolan underhåller

16 oktober            Mäster Wolfgang i ord och ton      Lerums kyrka kl.18

Kulturskolans elever framför genom spel, dans och teater musik av Wolfgang Amadeus Mozart.  I samarbete med Svenska kyrkan, Lerum.

17 oktober           Orkesterdag stråk                         Sjöviksgården kl. 9.30-16.45

Speldag för Kulturskolans stråkelever

18 oktober           Pianokonsert                                 Gråbo Missionskyrka kl. 18.30

John Nygrens pianoelever har konsert 

18 oktober             Nybörjarorkester                           Rydsbergs musiksal kl. 18

Stråkelevernas nybörjarorkester har en öppen lektion

25 oktober             Piano- och Storband                  Gråbo Missionskyrka kl 18.30

Konsert med pianoelever och Kulturskolans Storband

26 oktober           Vi ska ta över världen                   Dergårdsteatern kl. 19 

Musikalföreställningen "Vi ska ta över världen" bygger på Unicef:s barnkonventioner och handlar om barns rätt att bestämma. Med nya texter och nyskrivna arrangemang för stor orkester framför kulturskolans pedagoger denna föreställning. Förköp via ticnet.se.

16 november           Blåsorkesterkonsert                Equmeniakyrkan, Floda kl.19

Konsert med Kulturskolans blåsorkestrar 

23 november         Blockflöjtskonsert                      Equmeniakyrkan, Floda kl. 19

Kulturskolans blockflöjtselever har konsert

5 december            Stråkorkesterkonsert               Torpskolans aula kl.18.30

Kulturskolans alla stråkorkesterar medverkar.

6 december            Adventskonsert                        Lerums kyrka kl.19

Kollekt till förmån för Världens Barn

7 december            Adventskonsert                        Skallsjö kyrka kl.19

Kollekt till förmån för Världens Barn      

8 december            Adventskonsert                        Stora Lundby kyrka kl. 19    

Kollekt till förmån för Världens Barn          

14 december          Tvärflöjtskonsert                     Equmeniakyrkan, Floda kl. 19

Kulturskolans tvärflöjtselever har avslutning

15 december         Stråkrytmikkonsert                  Paviljongen kl. 16.40

Avslutning för stråkrytmikeleverna