Kulturskolans elevförening

Lerums Kulturskolas elevförening arbetar på ideell grund. Föreningen vill främja ett aktivt samarbete kring kulturella uttryck såsom musik, dans, drama och konst för att därigenom stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling.

RUM - Riksföreningen Unga Musikanter

Elevföreningen är med i riksorganisationen RUM. RUM anordnar bland annat olika kurser och festivaler som du som elev kan åka på. Genom elevföreningen kan du söka ekonomiskt bidrag. 

Sök bidrag

Du som är inskriven som elev kan söka bidrag hos föreningen om du exempelvis skall delta i sommarkurs, lägerverksamhet eller annan aktivitet utanför Kulturskolan med anknytning till ditt instrument/ämne vid Kulturskolan i Lerum.
 

Ansökan skickas till:

Elevföreningen vid Kulturskolan i Lerum
Ekollonvägen 4
44350 Lerum
 

Elevföreningens styrelse 2017

Stadgar för elevföreningen >>

Protokoll från årsmöte 9 januari 2017

Protokoll från årsmöte 20 januari 2015

Protokoll från årsmöte 16 januari 2014
Protokoll från årsmöte 8 januari 2013
Protokoll från årsmöte 31 januari 2012 >>

Protokoll från årsmöte 8 januari 2018