Kulturundervisning förskola, skola

Kulturskolan i Lerum har ett nära samarbete med förskola, grundskola och grundsärskolan.

Kulturskolan erbjuder olika former av musik- och kulturundervisning, skolföreställningar och fortbildning för pedagogisk personal.

Här kan du läsa om de projekt som erbjuds förskola/skola, skolföreställningar och eventuella fortbildningar som erbjuds. Se vidare i vänstermenyn.