Drama - APT

Kommunikation, samarbete och sinnesträning är centrala begrepp i dramaundervisning. Under ett dramapass gör vi övningar som stimulerar detta.

Britt-Marie Näverbrant, dramapedagogFoto av: Anders JohanssonEller vill ni fokusera på improvisationsövningar och gestaltning, övningar som stimulerar berättande? Om man vill kan man planera ett pass som är tänkt som uppstart för ett tema. Vi blandar och ger under en kväll med fokus på drama. En garanterad rolig stund med dina kollegor. Fortbildning och personalvård i samma paket.

Lärare:

Britt-Marie Näverbrant, dramapedagog

Plats:

På din enhet(APT)

Tid:

2 timmar(minimum)

Pris:

3500:-