Rytmer som enar - djembespel!

Med hjälp av Västafrikanska djembetrummor och ”call and respons” lär vi oss en suggestiv, naturlig och medryckande ”hands-on-metodik”, som kan hjälpa barngruppen att koncentrerat samlas kring en uppgift.

Språkinlärning och social gemenskap

Rytminlärning gagnar språkinlärning och inkluderar alla barn i aktiviteten och det gemensamma målet. Alla kan bidra med något till svänget, oavsett förmåga och förkunskap. Endorfinerna flödar och ingen sitter stilla! Kunskaperna kan med fördel användas i vardagen när man snabbt ska samlas och utföra något gemensamt i gruppen. Vi spelar på djembetrummor och Dun-dun, instrument som Kulturskolans pedagoger tar med till er.

Anders Johansson, slagverkspedagogAnders Johansson, slagverkspedagogFoto av: Anders Johansson

Målgrupp: 

personal inom förskola och skola

Slagverkare/djembepedagog:

Anders Johansson & Christina Aurell

Plats:

På din enhet(APT)

Tid:

två timmar (minimum)

Pris:

4000:-

Bokningsbart från vårterminen 2015