Musik i grundskolan

Målgrupp

Årskurs 1-5 klassvis

Mål

Att svara för klassens/gruppens musikaliska utveckling enligt LGR 11 under ett läsår.

Metod

Två lärare kommmer 1-2 gånger/vecka och planerar, genomför och utvärderar tillsammans med eleverna och lärare en högkvalitativ musikundervisning. Allt är enligt läro- och kursplanens mål. Tonvikten ligger på sång men innehåller även moment som spel, rytm, eget skapande, rörelse, dans, musiklyssning med mera. Vi jobbar mot större och mindre mål som till exempel lucia, skolavslutning, konsert, show. Vi ser även egenvärdet i den glädjefulla och roliga sång-/spelstunden i klassrummet. När Kulturskolan ansvarar för musikundervisningen under minst ett läsår ingår även skriftliga omdömen samt IUP.