Klassorkester stråk årskurs 2

Målgrupp

Årskurs 2 

Mål

Att träna musikaliskt samarbete i en klass ökar förmågan till tolerans och hänsyn. Att kunna göra det omöjliga möjligt. Att ha trevligt och att arbeta fram mot ett tydligt mål till exempel en skolkonsert för elever och föräldrar.

Metod

Två lärare kommer till er 70 minuter per vecka och klass. Eleverna övar i både liten och stor grupp. Klasslärare deltar om möjligt i orkestern under samma förutsättningar som eleverna. Detta för att bejaka och förstärka en god samhörighet i klassen. Inga förkunskaper krävs. Klassorkestern utgör delar av musikämnet enligt LGR 11.