Ut på gröna ängen-gör en egen föreställning 3-7 år

Barnen i Din grupp får lära sig ett antal sånger med rörelse och dans som mynnar ut i föreställningen: ”Ut på gröna ängen...”

Projektet avslutas med en uppvisning för föräldrar och syskon. Sång, dans, spring och jubel! Showtime!

Ålder:

3-7 år

Max antal barn:

25stycken

Tid:

4 tillfällen á 30 minuter

Plats:

Kulturskolan besöker er.

Lärare:

Sara Alfredsson, danslärare och Jenny Schaub, sånglärare

Pris kommunala enheter i Lerums kommun*:

4200:-

*för prisuppgift enskilda förskolor, kontakta Kulturskolans expedition

Kontakt och bokning:

e-post: kulturskolan@lerum.se

telefon: 0302-521271