Vi skapar dansen årskurs f-5

Hur många olika sätt kan du gå och röra dig på? Hur känns det och hur ser det ut? Kan man göra en dans av det?

I "Vi gör dansen" utforskar vi våra vardagsrörelser och använder dem som byggstenar till den alldeles egna dansen. Vi provar att utföra dansen till olika sorters musik.

Sara Alfredsson, dansedagog Kulturskolan LerumFoto av: Anders Johansson

 

 

 

 

Tre genomgående begrepp i dansundervisning är:

  • kroppsmedvetenhet
  • estetik
  • rumsuppfattning 

Förutom ovanstående tre begrepp tränas eleven i:

  • samarbetsförmåga och
  • socialt samspel

Detta sker när eleverna får skapa tillsammans. Resultatet blir så mycket mer än själva dansen. De sociala banden i gruppen stärks av kreativt skapande och det stärker även den individuella utvecklingen.

Ålder:

Årskurs 1-5 (årskursvis)

Antal deltagare:

Halvklass max15 elever/grupp

Tid:

90 minuter

Plats:

Kulturskolans danssal, Lerum

Lärare:

Sara Alfredsson, danslärare

Pris kommunala enheter i Lerums kommun*:

1350:- (första föreställning)

1160:- (föreställning 2 och 3, samma plats och dag)

*för prisuppgift enskilda förskolor, kontakta Kulturskolans expedition

Kontakt och bokning:

e-post: kulturskolan@lerum.se

telefon: 0302-521271