kulturarrangemang f-5

Under läsåret 2013-2014 fokuseras de centrala kulturarrangemangen på MUSIK. Nedan finner du information om det utbud som gäller för lå 2013-2014.

Årskurs 4-5:

  • Vägus(Västra Götalands Ungdomssymfoniker), Rydsbergsskolan 27 januari 2014, (buss ingår i priset)

Årskurs f-3:

  • Det händer med händer, årskurs f-3, turné vecka 4, 2014

  • Underverksklubben med Hyvelbengt och Johnny Dyckert, turné vecka 20 åk f-3