Pandaresan 3-8 år

Jorden runt på 21 rörelser Alla barn får varsin liten matta som under föreställningen att vara en flygande matta, en matta att gunga på, att sitta och lyssna på och att hoppa och balansera på.

- Vi kommer att flyga till Pandornas land och på den resan möter vi djur och vi leker olika djur i ständig rörelse mot resans mål. Rörelser som bygger på våra primitiva reflexer som är samma för alla barn i hela världen, och som är viktiga att göra under barndomen för att få ihop alla förbindelser i hjärnan och kroppen.
Musiken är inspirerad av traditionell musik från olika kulturer. Den blir tillgänglig på CD så att man kan följa upp lekarna efteråt. Ett häfte med beskrivningar ingår också, samt videoklipp på rörelserna.

Pandaresan - fortbildning


Susanne har utöver sitt arbete som musiker studerat hur rörelser påverkar barns utveckling, hur primitiva reflexer kan integreras i efterhand och därmed underlätta inlärning, motorik, läs- och skrivförmåga, koncentration, stresshantering och välmående hos både barn och vuxna.
Deltagarna får bekanta sig med olika tekniker såsom reflexintegrering, rytmisk rörelseträning och Brain gym. Föreställningen Pandaresan innehåller konkreta exempel på rörelser som vi under fortbildningen undersöker och praktiserar.
CD och handledningsmaterial i form av häfte och youtubeklipp ingår.

Målgrupp:

förskola/förskoleklass 3-8 år

Kostnad:

50:-/barn

Föreställningen subventioneras 50% av regionalt arrangörsstöd. Resterande summa (50:-/barn) bekostas av respektive enhet och faktureras i oktober/november 2015.

Bokning och turnéplan

Förhandsbokning har skett under våren 2015. Turnéplan skickas ut med e-post till berörda.