Skolföreställningar läsåret 2017-2018

Varje år genomför Kulturskolans elever och lärare ett antal sceniska produktioner på Dergårdsteatern i Lerum. Medverkande är elever inom musik, dans eller teater. Föreställningarna erbjuds skolelever i olika åldrar. Biljettbokning sker via Kom In i kommunhuset vid Bagges torg, Lerum.

 

Skolföreställningar Dergårdsteatern läsåret 2017-2018:

 

Ture Sventons jul

21 november 

kl. 9.00 och 10.30

målgrupp: årskurs 1-6

medverkande: teater-, sång- och danselever från Kulturskolan i Lerum

Biljettpris: 30:- / elev

Boka biljett via KomIn t. 0302-52 10 00

.............. 

Best of musicals

- en show med Kulturskolan

21 februari kl.9.30  

22 februari kl.9.30 (fullbokat!)

målgrupp: årskurs 4 - gymnasiet

medverkande: sång- musik- och danselever från Kulturskolan i Lerum

Biljettpris: 30:- / elev

Boka biljett via KomIn t. 0302-52 10 00

.............

 

Bröderna Grimms sagor

teaterföreställning

19 mars

9.00(fullbokat!) och 10.30 (fullbokat!)

målgrupp: förskoleklass - årskurs 5

Medverkande: teaterelever från Kulturskolan i Lerum

Biljettpris: 30:- / elev

Boka biljett via KomIn t. 0302-52 10 00

.....

 

Sing

- en musikal baserad fritt efter filmen med samma namn

22 och 23 maj

kl. 9.00 

målgrupp: årskurs 2 till 7.

Medverkande: kulturskolans musikalgrupp och danselever.

Biljettpris: 30:- / elev

Boka biljett via KomIn t. 0302-52 10 00