Kulturverksamhet i äldrevården

För boende inom äldreomsorgen bedriver Kulturskolan musikverksamhet som riktar sig till boende i demensvård och boende på äldreboenden

Musikverksamheten i demensvården och på äldreboenden innehåller mycket sång, spel på instrument, rörelse och minnesträning. Med musikens positiva kraft väcks gamla känslor och minnen till liv.

FMT- metoden (funktionsinriktad musikterapi):

Metoden utvecklar kroppsuppfattning, självförtroende, lust och motivation, energi, koncentration, minne, socialt samspel och vakenhet.

RGRM (Ronnie Gardiner Rhythm Method):

Metoden stimulerar bland annat rörelseförmåga, läs- och talförmåga, balans, minne, koncentration, koordination, rytmkänsla och uthållighet.

Lärare

Lärare för musikverksamheten är Maria Colliander, musiklärare/musikterapeut, Dan Hellström och Mikael Högdahl, musiklärare/RGM terapeuter.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kring musikverksamhet i äldrevården kontakta 
Christina Aurell, Kulturskolechef