Orkestrar/ensembler

Att spela ihop med andra i orkester eller en ensemble är en härlig upplevelse.

På Kulturskolan har vi blås- och stråkorkestrar på flera olika nivåer, från din första speltermin och upp i vuxen ålder.

Kulturskolans blåsorkestrar:

Kulturskolans stråkorkestrar:

Kulturskolan har även två blockflöjtsensembler.

Tillfälliga orkestrar/ensembler 

Utöver de fasta orkestrarna/ensemblerna har vi tillfälliga grupper och orkestrar.