Block-Out

Block-Out är en blockflöjtsensemble som består av gymnasieelever och vuxna.

Tid: Lördagar klockan 12-14, läraren meddelar vilka datum

Plats: Kulturskolans Paviljong vid Dergården

Lärare: Pia Brinkmann Stenhede

Pris: Om du inte är inskriven elev och går på ämneskurs, kostar ensemblemedverkan 500 kronor/termin.